Sistemes de permeabilització per cubertes amb llamines impermeabilitzades de Caucho Sintetic, PVC i polipropileni TPO, per cubertes y obres en general aixi com productes complementaris
Accesoris per seguretat en PEHD per soldadura per electrofusió

Evacuació per encolar, serie alfa, junta elàstica, canalo i lina de terra
Manegues flexibles en PVC, PE, Cautxú... per drenatge, aspiració i productes abrasius, d'entre d'altres. Conductes flexibles en alumini per aire condicionat i ventilació. Cintes adhesives d'alumini, PVC, etc. MUPRO ofereix un amplia gamma d' articles als instal·ladors i llauner. Els nostres sistemes de muntatge poden solucionar casi totes les feines de subjecció, incloent la insonorització essencial de sons propagats per estructures sòlides.
Uns resultats funcionals que estan a l' altura de les expectatives dels instal·ladors son l' objectiu en el desenvolupament dels nostres productes: