Des de les millors eines pel rec gota a gota i els millors tubs integrals del mon fins els controladors electrònics per sistemes de rec automàtic.
Ja sigui instal·lador, dissenyador, jardiner o responsable d'instal·lacions deportives, municipals, governamentals o qualsevol altre activitat professional dins l' indústria del rec, per tots vostès distribuïm una amplia gamma de productes que satisfan les expectatives mes altes en quant al seu funcionament i qualitat.